VI Kon
ferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej  "Rozmowy o bibliotekach"
23-25 czerwca 2014 r. Łódź/Rogów

O konferencji

VI Konferencja Biblioteki PŁ - Rozmowy o bibliotekachOrganizator
Biblioteka Politechniki Łódzkiej


Data:
23-25 czerwca 2014 r.


Miejsce konferencji
Biblioteka Politechniki Łódzkiej
ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź
Dojazd:  do BPŁ

oraz

Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej SGGW
ul. Akademicka 20
95-063 Rogów
Dojazd: 
do CEPL

Rejestracja zamknięta 28 maja 2014 r.

Z powodu dużego zainteresowania naszą konferencją zarówno ze strony Sponsorów jak i Uczestników, jesteśmy zmuszeni z przykrością zawiadomić, że z dniem dzisiejszym zamykamy rejestrację na konferencję. Niestety, w ośrodku w Rogowie nie ma po prostu możliwości zakwaterowania większej liczby osób.
Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany i bardzo zmotywowany do udziału w VI KBPŁ - bardzo proszę o email na adres konferencja@lib.p.lodz.pl. Zobaczymy czy da się jeszcze znaleźć miejsce.

Adres do korespondencji

Politechnika Łódzka, Biblioteka
ul. Wólczańska 223
90-924 Łódź

Kierownik sekretariatu konferencji

Agnieszka Sabela
tel. (48) 42 631 20 59
fax (48) 42 636 31 65
email:
konferencja@lib.p.lodz.pl

Komitet organizacyjny

mgr inż. Błażej Feret
mgr Agnieszka Sabela
mgr inż. Izabela Gajda

Koszty

Koszt udziału w konferencji:
550 zł
(opłata konferencyjna zwolniona z podatku VAT)

Formuła konferencji

VI Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej będzie realizowana w odmiennej niż dotychczas formule. Doświadczenia z poprzednich konferencji BPŁ, jak i udział w innych, przyniosły spostrzeżenie, że nigdy nie jest wystarczająco dużo czasu na dyskusje o problemach bibliotek i bibliotekarzy.

Dlatego proponujemy, aby tym razem konferencja byla nastawiona na przedstawienie problemu i następującą po nim dyskusję.

Nie narzucamy tematu przewodniego konferencji, ale oczekujemy że podjęte przez autorów wystąpień tematy będą ciekawe dla wszystkich uczestników, kontrowersyjne i pobudzające do wygłaszania własnych opinii. Że zostaną przedstawione tak, by po prezentacji rozpoczęła się dyskusja pomiędzy autorem a słuchaczami, która byłaby naturalnym „przedłużeniem” wystąpienia autora. Ponieważ referaty czysto badawcze rzadko (choć to możliwe) są podstawą do szerszej dyskusji, od referenta oczekiwać się będzie raczej referatu przeglądowego, opisującego problem czy istniejącą sytuację, oraz następujące po nim postawienie pytań, na które może odpowiedzieć dyskusja. Referent – jeśli potrzebuje – może wskazać także dodatkową osobę, moderatora, z którym wspólnie poprowadzi następującą po referacie dyskusję. Przewidywany czas na wystąpienie to 20-30 minut i kolejne 20-30 minut na dyskusję.

Liczymy, że zarówno prezentujący jak i uczestnicy konferencji będą z chęcią zabierali głos i wypowiadali się podczas dyskusji. Tacy uczestnicy są nam w tym roku najbardziej potrzebni.

Przykładowe tematy, które mogłyby być podjęte przez autorów i przedyskutowane, to:
 - centralne systemy informacji o pracach naukowych (POLON, PBN...)
 - finansowanie baz danych w ramach WBN
 - bibliotekarz dyplomowany w statutach uczelni
 - multiwyszukiwarki
 - katalogowanie – różne aspekty
 - zmiany organizacyjne w bibliotekach
 - aranżacja wnętrz bibliotecznych w związku z nowymi usługami (architektura bibliotek)
 - system kształcenia bibliotekarzy w Polsce
 - zawód bibliotekarza – czy ma przyszłość, itp.

Procedura wyboru tematów

  • Przewiduje się, że w tak zdefiniowanej formule oraz w określonym czasie konferencji możliwe będzie przedstawienie około kilkunastu wystąpień (jest też przewidywany czas na wystąpienia sponsorów).
  • Chętnych do podjęcia interesującego tematu, przedstawienia prezentacji i poprowadzenia dyskusji zapraszam już od dziś do składania propozycji tematów pocztą elektroniczną na adres konferencja@lib.p.lodz.pl do dnia 16 lutego 2014 r.  Propozycja powinna zawierać tytuł prezentacji oraz kilka zdań „abstraktu” rozumianego raczej jako przybliżenie problemu, a nie streszczenie wystąpienia.
  • W dniu 17 lutego 2014 r., na podanej do wiadomości stronie internetowej, zostanie ogłoszona lista zgłoszonych tematów wraz z nazwiskami prezenterów. Będzie ona poddana do społecznego głosowania w środowisku bibliotekarskim.
  • Wszyscy bibliotekarze zainteresowani udziałem w konferencji, lub choćby tylko zainteresowani problemem, będą mieli prawo głosowania na wskazanej stronie internetowej na wybrane przez siebie tematy. W głosowaniu może wziąć udział każdy bibliotekarz (lub osoba zawodowo związana z bibliotekami) w Polsce.
  • Głosowanie zostanie zakończone 9 marca 2014 r. Wyniki głosowania zostaną podane do 11 marca 2014 r. 
  • Tematy (i autorzy), którzy otrzymają największą liczbę głosów zostaną zaakceptowani do wygłoszenia referatów i poprowadzenia dyskusji podczas VI KBPŁ.
  • Program konferencji zostanie ogłoszony w południe 17 marca 2014 r. 

Materiały konferencyjne

Od Autorów wystąpień będziemy oczekiwali tekstów artykułów do zamieszczenia w drukowanych materiałach konferencyjnych (termin dostarczenia tekstu do 30 lipca br.).
Pytania prosimy kierować na adres email: konferencja@lib.p.lodz.pl